HİBE PROGRAMI

TARİH

PROJE WEBSİTESİ

PROJE ÇIKTILARI

Projenin hedef grubu yetişkin mültecilerdir ve hazırlanan materyaller çevrimiçi (online) ortamda tüm mültecilere ve Internet erişimi bulunan tüm bireylere sunulmaktadır.


Ayrıca özellikle ortak kuruluşlarımızın bulunduğu bölgelerde proje materyali ilgili ortaklara dağıtılmıştır.
Bunun yanı sıra konuya özel rehberler hazırlanmış ve platformda yayınlanmıştır. Bu bağlamda platform, özellikle Türkiye’deki ve Avrupa’daki mülteciler için bir yaşam ve eğitim rehberi oluşturmaktadır ve farklı AB ülkelerinde yaşayan mülteciler için toplanan, ülkelere özel bilgiler içermektedir.

Bu rapor AB tarafından finanse edilen Erasmus+ Temel Eylem 2 programı çerçevesindeki “Yeniden Yerleştirilen Mülteciler İçin Kapsamlı Rehberlik – TEMEL REHBERLİK” çalışması kapsamında hazırlanan üçüncü çıktıdır ve ortak ülkelerdeki mültecilerin/sığınmacıların vatandaşlık, hukuki işlemler, eğitim, sağlık bakımı, sosyal entegrasyon ve adaptasyon, finansal hususlar ve yaşadıkları yerde kullanılan dilde yetkinlik ile ilgili acil ihtiyaçlarını tanımlamaktadır. Analizin genel hedefi yardım olasılıklarını ve TEMEL REHBERLİK çalışmasının mültecilerin yaşam becerileri ve yeniden yerleştirildikleri bölgelere uyum sağlamaları açısından sahip oldukları profilin güçlendirilmesi amacıyla odaklanılması gereken zorlukları değerlendirmektedir. Bu bağlamda sığınmacılara ve/veya mültecilere yönelik yolculuk öncesi hazırlıklar, ilk kabul, sosyal destek, istihdam desteği, eğitim, dil eğitimi, oryantasyon ve belgelendirme, sağlık bakım hizmeti, gelir desteği ve/veya ayni destekler, giderilmesine yönelik hizmetler ve barınma gibi temel hizmetlere ilişkin bilgiler içeren bir sürdürülebilir “İnteraktif Bilgi Platformu” oluşturulacak ve kullanılacaktır. Mültecilerin/sığınmacıların karşılaştıkları, çocuk işçiliği, erken yaşta evlilik, işsizlik, aile içi şiddet, yasal koruma eksikliği, uyum sorunları ve psikolojik sorunlar (travma veya depresyon) gibi bazı zaafların ve zorlukların belirli düzeylerde ortaya çıkabilecekleri öngörüldüğünden, TEMEL REHBERLİK çalışmasında daha kaliteli ve güvenli yaşam şartları sunabilmek için en çok ihtiyaç duyulan bilgilere yer verilmiştir.

Bu rapor ortak ülkelerde, mevcut mültecilerin/sığınmacıların ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla gerçekleştirilen araştırmalardan oluşmaktadır ve ortak kuruluşlar tarafından hazırlanan ve yüz yüze görüşme yöntemiyle uygulanan iki aşamalı anketin karşılaştırmalı sonuçlarını içermektedir.

Rapor 7 bölümden oluşmakta, bu bölümlerin her biri aşağıdaki hususların tespitine katkı sağlamaktadır.

1- “Mültecilere/Sığınmacılara Yaşam Koşullarını Desteklemek Amacıyla Hızlı ve Etkili Bilgiler Sunan İnteraktif Platform” kapsamında yer alan/alacak içerik.
2- Mültecilere, diğer faydalanıcılara ve toplumsal çalışmalar gerçekleştiren araştırmacılara yönelik bilgi kaynakları, resmi veya gayri resmi destekçilerle etkileşim amaçlı faaliyetler.
3- Bilgilendirici faaliyetlerin değerlendirilmesine ilişkin temel düşünceler ve ilkeler.

PARTNERLER

PROJE SOSYAL MEDYA

  • Facebook
  • Twitter

APEC - Ankara Ofisi

Öveçler Mahallesi Lizbon Caddesi 

( 2. Cadde )  51 / 11-A

Çankaya - Ankara

 

+90 (312) 310 08 35

info@apecdanismanlik.com.tr

APEC - İstanbul Ofisi

VARYAP - Meridian Grand Tower Barbaros Mah. Ak Zambak Sok. No: 2

batı A Blok Kat : 5 Daire : 60

Ataşehir / İstanbul

+90 (216) 349 49 98

info@apecdanismanlik.com.tr

© 2016 by APEC .