Gana’da Yaşayan Gençlere Yaşam Boyu Eğitim Becerileri Kazandırmak

Projenin çıkış noktası Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve pek çok uluslararası kuruluşun da üzerinde durduğu, devlet politikalarında da önemli bir yer edinmiş genç istihdamının desteklenmesi konusudur. Bununla beraber ihtiyaç analizi sürecinde edinilen ve gerekçe kısmında ayrıntıları verilen istatistiki veriler de gençlerin kariyer planlama süreçlerine ilişkin farkındalıklarının yetersiz olduğu ve yüksek öğrenimlerinin ardından gerek kariyer süreçlerini doğru yönetemedikleri gerekse sahip oldukları donanımın iş yaşamının gerektirdiği yeterlilikleri karşılayamadığı ortaya çıkmaktadır.

Bu proje ile Türkiye ve Gana’da yaşayan gençlere yaşam boyu eğitim becerileri kazandırılarak iş yaşamına geçiş süreçlerinde ya da girişimci olabilmeleri için ihtiyaç duyacakları yeterliliklerin kazandırılması ve sahip oldukları ortak kültür ve değerler etrafında ortak iş yapma becerileri geliştirirken kültürlerarası öğrenme ile de hoşgörü bilinci kazanmaları amaçlanmaktadır.

HİBE PROGRAMI

TARİH

PROJE ÇIKTILARI

-21. Yüzyıl Becerileri Eğitim Materyallerinin Hazırlanması

– Hazırlanacak eğitim materyallerinin Gana’da faaliyet gösteren eğitim kurumlarının %60’ında kullanılması sağlanması

– Oluşturulan Eğitim Modülünü İçeren Web Sitesi Tasarlanması

–  Hazırlanacak eğitim materyalleri ve modülünü online olarak ulaşılabilir kılan bir web sitesi tasarlanması

-Türkiye’de eğitim gören yaklaşık 50 Ganalı ve Türk üniversite öğrencisine hazırlanan materyaller doğrultusunda eğitimler verilmesi

– Gana’da öğrenim gören 100 gence olarak pilot eğitimler verilmesi

– Girişimcilik ve İnovasyon Konulu Seminerler:  Türkiye’de ve Gana’da eğitim gören yaklaşık 150 Ganalı üniversite öğrencisi başarılı girişimcilerle ve iş dünyasından isimlerle bir araya getirilmesi

– Değerler Eğitimi:  Türkiye’de ve Gana’da eğitim gören yaklaşık 150 Ganalı üniversite öğrencisi gence değerler eğitimi verilmesi

– Kültürler Arası Öğrenme Üzerine Faaliyetler: Türkiye’de ve Gana’da eğitim gören yaklaşık 150 Ganalı üniversite öğrencisi Türk gençlerle bir araya getirilerek ortak kültür ve değerler eğitimi üzerine seminer ve rekreatif faaliyetler düzenlenmesi

PROJE WEBSİTESİ

PARTNERLER

APEC - Ankara Ofisi

Öveçler Mahallesi Lizbon Caddesi 

( 2. Cadde )  51 / 11-A

Çankaya - Ankara

 

+90 (312) 310 08 35

info@apecdanismanlik.com.tr

APEC - İstanbul Ofisi

VARYAP - Meridian Grand Tower Barbaros Mah. Ak Zambak Sok. No: 2

batı A Blok Kat : 5 Daire : 60

Ataşehir / İstanbul

+90 (216) 349 49 98

info@apecdanismanlik.com.tr

© 2016 by APEC .