PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ EĞİTİMİ
(PCM - Project Cycle Management)

EĞİTİM HAKKINDA

APEC Proje Eğitim Danışmanlık, Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi (PCM) gerçekleştirecektir. Katılımcılar, alanında uzmanlaşmış kişilerden, proje tabanlı düşünebilme, proje geliştirmede mantıksal çerçeve yaklaşımını kullanabilme ve Kalkınma Ajansları, MFİB (Merkezi Finans ve İhale Birimi) gibi ulusal/uluslararası fon sağlayıcı kuruluşlar tarafından desteklenen projeleri hazırlayabilme konusunda eğitim alma imkânı bulacaklardır.

Eğitim kapsamında katılımcılar;

 • Merkezi Finans ve İhale Birimi ve Kalkınma Ajansları gibi ulusal ve uluslararası fon sağlayıcı kuruluşlar tarafından desteklenen projeleri hazırlama ve değerlendirme konusunda bilgi ve donanıma sahip olacak,

 • Kişisel Cv’lerini güçlendirerek mezuniyet sonrası istihdam edilebilirliklerini arttıracak,

 • Kişisel kapasitelerini, yönetim ve planlama yeteneklerini geliştirecek,

 • Mantıksal çerçeve yaklaşımı ile proje geliştirme konusunda donanımlı hale gelecek,

 • Proje tabanlı düşünme becerisi kazanacak ve

 • Kamu, STK’lar, proje ofisleri, belediyeler başta olmak üzere proje geliştiren, üreten kurumların proje birimlerindeki eleman alımlarında ön plana çıkacaklardır.

Eğitimin İçeriği

 • Eğitimin İçeriği

  •    AB Hibe Fonları (MFİB)

  •    Kalkınma Ajansı Fonları

  •    Proje Kavramı

   •         Proje Nedir?

   •         Bir Projede Bulunması Gereken Temel Özellikler

   •         Proje Önerisi Hazırlarken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

   •         Projenin Planlaması

  •    Proje Döngüsü Yönetimi Metodolojisi

  •    Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı

   •         Paydaş Analizi,

   •         Sorun Analizi,

   •         Hedef Analizi,

   •         Strateji Analizi

  •    Faaliyet ve Zaman Planlaması

  •    Varsayımlar ve Risk Analizi

  •    Performans Göstergeleri ve Doğrulama Kaynakları

  •    Sürdürülebilirlik, İzleme ve Değerlendirme

  •    Bütçe Hazırlanması

  •    Başvuru Formu: Genel Başlıklar İnceleme ve Analizler; Yöntem, Sürdürülebilirlik, Çarpan Etkisi,    Görünürlük Faaliyetleri vs.

  •    Hibe Başvuru Formlarının Değerlendirilmesi ve Değerlendirme Kriterleri

  •    Hibe Başvurularında Yapılan Genel Hatalar

  •    Örnek Proje İnceleme, İyi Uygulamalar

  Eğitimin Süresi: 2 Gün (16 saat)

  Sertifika: Eğitim sonunda katılımcılara katılım sertifikası verilmektedir.

  Eğitim Bedeli: 650 TL

  Son Başvuru Tarihi: 10 Aralık 2016

  Bilgi ve Önkayıt

  Telefon: (0312) 310 08 35

  E-posta: info@apecdanismanlik.com.tr

  Adres: Öveçler Mah. Lizbon Cad. (2. Cadde) 51/11A, Çankaya – Ankara

BAŞVURU FORMU

APEC - Ankara Ofisi

Öveçler Mahallesi Lizbon Caddesi 

( 2. Cadde )  51 / 11-A

Çankaya - Ankara

 

+90 (312) 310 08 35

info@apecdanismanlik.com.tr

APEC - İstanbul Ofisi

VARYAP - Meridian Grand Tower Barbaros Mah. Ak Zambak Sok. No: 2

batı A Blok Kat : 5 Daire : 60

Ataşehir / İstanbul

+90 (216) 349 49 98

info@apecdanismanlik.com.tr

© 2016 by APEC .