top of page

EĞİTİM

Çağımızda sosyal, ekonomik ve teknolojik alanda gerçekleşen hızlı değişim iş hayatını da etkilemektedir. Mesleki bilgilerin bir kısmı zamanla geçerliliğini yitirirken diğer taraftan yeni bilgiler ortaya çıkmaktadır. Sektörde zirveyi hedefleyen kurum ve kuruluşların kendini yenilemesi ve geliştirmesi son derece elzemdir. Değişime ayak uyduramayan toplumların rekabet ortamında bulunabilmeleri neredeyse olanaksızdır ve bu sürece ayak uydurmanın yegane yolu eğitimdir.

 

Evrensel eğitim anlayışımız ve kanıta dayalı yöntemlerimizle, eğitim seminerleri, iş başında eğitim, kurumsal eğitim danışmanlığı, eğitim gereksinim analizleri, eğitim programı geliştirme, performans değerlendirme ve kariyer planlama hizmetleri yer vermekteyiz.

Eğitim planlamasına yönelik ihtiyaç analizlerimiz sonrasında eğitimin programı, içeriği ve süresi belirlenir. Ardından etkili ve kalıcı öğrenme teknikleriyle uzmanlarımız tarafından uygulanır. Temel prensibimiz eğitim içeriğimizin kurumun yapısına özgün ve ihtiyaçlarına odaklı olarak hazırlanmasıdır.

Kurumun eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesinden, uzman kadromuzun personel ile buluşmasına kadar her basamakta çağın ihtiyaçlarına yönelik çözümler ortaya koymaktayız. Ortaya koyduğumuz çözümler sayesinde, kurumsal kapasitenin ve personel kapasitesinin artırılmasına olanak sağlamaktayız.

Referanslarımız

bottom of page