top of page

PROJELER

Ulusal ve Uluslararası Projeler

APEC çalışma alanlarında ulusal ve uluslarası projeler hazırlar ve rol alır. Aynı zamanda proje tabanlı düşünme, proje çevrimi ve yönetimi konusunda kurum ve kişilere eğitimler vermektedir.

Ulusal kalkınma ve refah seviyesinin yükselmesine katkıda bulunmak APEC olarak önemsediğimiz meselelerin başında gelmektedir. Bu doğrultuda kendi faaliyet alanlarımızda projeler hazırlamakta ve ulusal ve uluslararası ortaklıklarımızla yürütmekteyiz. Bugüne kadar pek çok projenin geliştirilmesi ve uygulanmasına eğitmen perspektifimizle katkılarda bulunduk. En iyiye erişme politikamız gereği proje işleyiş sürecine dair tecrübelerimizi ortaklarımızla paylaşarak gerekli iyileştirmelerin yapılmasına katkı sağladık.

IMG_9940 (1).JPG

E-CARE

OPEN AND DISTANCE EDUCATION FOR PALLIATIVE CARE

AT HOME

PNG_edigiliai_converted.png

E-DIGILIT

ENHANCING DIGITAL LITERACY OF UNIVERSITY STUDENTS

IMG_8928 (2).JPG

EARLY CODE

DEVELOPING TEACHING MATERIALS FOR PRESCHOOL TEACHING UNDERGRADUATES ON COMPUTATIONAL THINKING AND INTRODUCTION TO CODING 

IMG_8925 (2).JPG

GÜÇLÜ YARINLAR İÇİN ANAHTAR BECERİLER

 GANA'DA YAŞAYAN GENÇLERE YAŞAM BOYU EĞİTİM BECERİLERİ KAZANDIRMAK

IMG_8922 (2).JPG

ME WE WHOLE

ÖĞRETMENLERİN SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA EĞİTİMİ KONUSUNDAKİ YETERLİLİKLERİNİN ARTTIRILMASI

IMG_8923 (2).JPG

AGROHERITAGE

INTRODUCTION OF AGROHERITAGE CONCEPTS INTO HIGHER EDUCATION AGENDA FOR RAISING AWARENESS

AND CAPACITY OF FUTURE AGRICULTURISTS FOR CONSERVATION OF THIS HERITAGE

IMG_8918 (2).JPG

WE ARE FOR GIFTED

INTEGRATION OF EXPERIENTIAL LEARNING AND VIRTUAL REALITY ON GIFTED

EDUCATION

IMG_8927 (2).JPG

EDUCODE

BASIC CONCEPTS OF CODING EDUCATION.

Adsız.png

ENGELSİZ KAMP

ENGELLİLERİN SOSYAL HAYATA AKTİF KATILIMLARINI DESTEKLEMEK

IMG_8926 (2).JPG

GREEN CAREER

GENÇLERE YEŞİL MESLEKLERİ TEŞVİK ETMEYİ AMAÇLAMIŞTIR.

IMG_9941 (1).JPG

DIGIEDUCANCER

DIGITAL EDUCATION FOR CANCER PATIENTS AND THEIR

FAMILIES

IMG_8921 (2).PNG

ODS

OUR DIGI SPACE

IMG_8924 (2).JPG

COREGUIDENCE

ADAPTATION AND INTEGRATION OF REFUGEES IN THEIR NEW ENVIRONMENTS

IMG_8919 (2).JPG

SMARTLIGHT

MESLEKİ EĞİTİM KURUMLARI İÇİN  AKILLI/DİNAMİK AYDINLATMA HAKKINDA E-ÖĞRENME PROGRAMI GELİŞTİRMEK

Üretici Firmaların,

Arge kapasitelerinin arttırılması ve arge temelli çalışma anlayışının kurum kültürü olarak geliştirilmesine,

Uluslararası firmalarla ticari ilişkiler geliştirmesine,

İnsan kaynağının seçilmesine,

Uluslararası firmalarla bilgi ve teknoloji transferine,

Üniversiteler, bilim kuruluşları ve kamu kuruluşları
ile birlikte çalışma olanağına,

İnsan kaynağının eğitilmesine,

Sivil Toplum Kuruluşlarının,

Kendi kuruluşları ile aynı amacı taşıyan
uluslararası kuruluşlarla işbirlikleri geliştirmesine,

 

Kuruluşlarına finansal kaynak sağlanmasına,

Üyelerinin uluslararası faaliyet ve etkinliklere katılmasına,

İnsan kaynağının eğitilmesine,

Kamu Kuruluşlarının,

Farklı ülkelerdeki kurum ve kuruluşlarla işbirliği sağlanmasına,

Kamu kuruluşlarındaki katı ve statükocu anlayışın yerine yenilikçi ve yaratıcı bir anlayışın yerleşmesine,

Özel sektör ile işbirliği olanaklarının geliştirilmesine,

Çalışanların uluslararası faaliyet ve etkinliklere katılımını sağlayarak motivasyonlarını arttırmaya, eğitilmesine,

projelerimiz katkı sağlamıştır

bottom of page