top of page

Biz Kimiz ?

Kurulduğumuz 2014 yılından bu yana özel sektör ve kamu kuruluşlarına profesyonel bakış açısı ve uzman  kadromuzla hizmet vermekteyiz. Hizmet verdiğimiz kurumlar arasında kamu kurumları, özel sektör kuruluşları, sivil toplum örgütleri, üniversiteler ve uluslararası kuruluşlar yer almaktadır. 

 

APEC hızla gelişen ve değişen işletmelerin en iyiye ulaşmalarına rehberlik eder. Hizmet talebinde bulunanların vizyonları ve hedefleri temel alınarak ihtiyaç analizleri yapılır ve verimliliği artırıcı etkin çözümler ortaya konulur. Burada temel amacımız işletmenin kendi sektöründe fark yaratarak daha güçlü adımlarla geleceğe ilerlemesidir. 

 

Hizmetimiz sonrasında da etkinlik ölçümü amacıyla hizmet sonrası izleme ve değerlendirme çalışmaları yapılır. Böylece hizmet alanın gelişim sürecinin devamlılığına katkıda bulunulur. 


 

Uygulamalarımızın etkileri işletmelerin organizasyonunun her basamağına etki ederek mükemmelleştirmeye katkıda bulunur.

 

APEC, Mesleki Yeterlilik Kurumu ile işbirliği doğrultusunda ulusal meslek standartlarının ve ulusal yeterliliklerin hazırlanması, yürürlüğe konulması, güncellenmesi çalışmalarında aktif olarak bulunmaktadır.

Partnerlerimiz

2000 yılından beri ulusal ve uluslararası düzeyde binlerce kişiye birçok farklı konuda eğitim verdik, ulusal ve uluslararası kaynaklı birçok proje hazırladık, yürüttük ve yüzlerce projeye de danışmanlık yaptık.

bottom of page