top of page

MESLEK STANDARTLARI VE MESLEKİ YETERLİLİK ÇALIŞMALARI

İş piyasasının ve eğitim kurumlarının öncelikli ihtiyaçları ve sektör komitelerinin önerileri dikkate alınarak belirlenen meslek kollarının başarı ile icra edilebilmesi için Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından kabul edilen gerekli bilgi, beceri, tavır ve tutumların neler olduğunu gösteren asgari normların hazırlanması çalışmalarında aktif olarak yer alıyoruz.

Referanslarımız

bottom of page