top of page

ANALİZ ÇALIŞMALARI

Kurum ve kuruluşların hedefledikleri performansları ile mevcut durumlarını karşılaştıran ve potansiyelini belirleyen analiz çalışmalarını yürütmekteyiz.

Çalışmalarımız esnasında standart ve sisteme uygunluk bağlamında yönetim sistemleri değerlendirilir, eksikler tespit edilir ve buna uygun stratejiler geliştirilir.

Referanslarımız

bottom of page