Danışmanlık

Desteği

Her ölçekteki özel sektör, kamu kuruluşu ve sivil toplum kuruluşuna

kaynak geliştirme anlamında finansman desteği ve kurumsal kapasite anlamında da gelişme sağlayacak hibeleri takip ederek, proje hazırlama, yürütme ve değerlendirme süreçlerinde profesyonel hizmet ve danışmanlık desteği veriyoruz.

Gazi University