top of page

Analiz Çalışmaları

APEC olarak, kamu/özel kurum ve kuruluşlara kendi iç işleyişi ve kurumsal hedefleri doğrultusunda özgün eğitim modülleri tasarlayarak hizmet içi eğitimler düzenlemekte ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) işbirliğiyle ve ilgili yönetmelik kapsamında, mesleki alana ilişkin kalite hususlarına önem veren ve bireyin kendini geliştirmesine olanak sağlayan Ulusal Meslek Standartları ve Yeterlilikleri belirlemekteyiz.

Kurumların yetkinlikleri, ticari hedefleri, yaratmak istedikleri değer ve rekabet stratejilerine uygun kararların alınması ve çözümlenmesinde kullanılacak iş modelleri geliştiriyoruz.

INOVASYON YÖNETİMİ

Teknolojik fırsatları, kurumların kaynaklarını, kurum içi stratejileri ve müşteri gereksinimlerini göz önünde bulundurarak inovasyon sürecinin farklı yönlerini yöneten ve kontrol eden sistemimiz sayesinde iyi bir buluşun, iyi bir inovasyona 
dönüşmesini sağlıyoruz.

bottom of page